Інтегрована Система менеджменту якості, професійної безпеки та охорони здоров'я

В інституті з 2003 року впроваджена і успішно функціонує Інтегрована система менеджменту: - якості, що відповідає вимогам, ISO 9001: 2015 (ДСТУ ISO 9001: 2015); - охорони здоров’я та безпеки праці, що відповідає вимогам ISO 45001:2018. Підтримку та подальше удосконалення Інтегрованої системи менеджменту (далі ІСМ) очолює Голова Правління.

Діяльність всіх підрозділів інституту - учасників процесу проектування, регламентується стандартами підприємства (внутрішніми процедурами інституту).

Для підтримки і безперервного покращення функціонування ІСМ, в інституті крім зовнішніх сертифікаційних та наглядових аудитів, регулярно проводяться внутрішні аудити, результати яких розглядаються на засіданнях Комітету з якості охорони здоров’я та безпеки праці.

Важливою частиною ІСМ є технічне навчання, навчання з охорони праці та цивільного захисту, що проводяться у всіх підрозділах інституту.

Сертифікат про впровадження і застосування в інституті системи менеджменту якості відповідно до ISO 9001:2015
Сертифікат про впровадження і застосування в інституті системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці відповідно до ISO 45001:2018
Сертифікат на систему управління якістю, що відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015

У процесі вдосконалення інтегрованої системи менеджменту якості, охорони здоров'я і безпеки праці (скорочено ІСМ) щорічно розробляється Політика і Цілі інституту у сфері ІСМ

Основними цілями у сфері ІСМ інституту є:

— забезпечення випуску проєктної документації високої якості у відповідності до договірних зобов’язань, узгоджених вимог Замовників та чинних нормативних документів;

— використання новітніх підходів при виконанні інжинірингових послуг та розробці проектної документації;

— дотримання вимог чинного законодавства у сфері охорони праці, виробничої санітарії, пожежної та промислової безпеки.

Політика у сфері інтегрованої системи менеджменту якості, охорони здоров'я і безпеки праці АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"

Корисно