Система менеджменту якості

В інституті з 2003 року впроваджена і успішно функціонує Система менеджменту якості, що відповідає Міжнародному стандарту ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001:2009). Впровадження та подальше удосконалення Системи менеджменту якості (далі СМЯ) очолює голова Правління - генеральний директор.

Діяльність всіх підрозділів інституту - учасників процесу проектування, регламентується стандартами підприємства (внутрішніми процедурами інституту).

Для підтримки і безперервного покращення функціонування СМЯ, в інституті крім зовнішніх сертифікаційних та наглядових аудитів, регулярно проводяться внутрішні аудити, результати яких розглядаються на Комітеті з якості. Важливою частиною СМЯ є технічне навчання, що проводиться у всіх підрозділах інституту.

На сьогоднішній день, якість виконання робіт ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" підтверджено сертифікатом на Систему менеджменту якості Міжнародного стандарту ISO 9001:2008.
Открыть Сертификат ISO 9001 в новом окне Сертифікат на систему управління якістю, що відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009, з терміном дії до 26.11.2017 р.

У процесі удосконалення СМЯ щорічно розробляється Політика і Цілі інституту у сфері якості.

Основними цілями з якості є:

— задоволення зростаючих вимог замовників (споживачів) до якості продукції;

— освоєння новітніх програм у галузі проектування для отримання провідного положення на ринку проектно-вишукувальних робіт;

— поліпшення умов праці та підвищення добробуту працівників інституту.

Політика в області якості ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ".

Корисно