Досвід проектування

За час функціонування інституту, крім нафтопереробних заводів генерального проектування (Лисичанський, Кременчуцький і Херсонський нафтопереробні заводи) за проектами інституту побудовано і введено в експлуатацію більше 100 окремих процесів і 520 об'єктів загальнозаводського господарства нафтової, газової, нафтопереробної і нафтохімічної хімічної галузей промисловості як в Україні, так і в різних країнах СНД.

60-70-і роки:
— головні споруди по комплексній підготовці нафти на Гнедінцівському, Качанівському і Глинсько-Розбишевському родовищах;
— установка виробництва трансформаторного та холодильного масел в електричному полі і комплекс установки каталітичного реформування бензину на Хабаровському НПЗ;
— коксова установка для отримання електродного малосірнистого коксу на Комсомольському НПЗ;
— установка термічного крекінгу твердих парафінів на Новокуйбишевськ НПЗ;
— виробництво бітумів безкомпресорним методом для асфальтобетонних заводів на всій території колишнього СРСР;

80-90-і роки:
— комплекс каталітичного риформування бензину на Херсонському НПЗ;
— установка сповільненого коксування (21-10/3М) на Херсонському НПЗ;
— комплекси установок Лисичанського НПЗ: ЕЛОУ-АВТ-6; ЕЛОУ-АВТ-8 № 1 і № 2, каталітичного риформінгу № 1 і № 2, виробництва етилену і пропилену (ЕП-300), гідроочищення дизпалива № 1 і № 2, каталітичного крекінгу , виробництва поліпропілену (спільно з фірмою "Текнімонт", Італія). Вперше у вітчизняній практиці на Лисичанському НПЗ запроектована та побудована багатокорпусна установка утилізації промстоків заводу шляхом їх термічного знешкодження (УТОС) - 1-а і 2-а черги. Робота установок виключає скидання промстоків у водойми.
— виробництво сукцімідной присадки С-5А і сульфонатних присадок на Новополоцькому НПЗ;
— установка озонування стічних вод на Хабаровському НПЗ;
— установки ЕЛОУ-АВТ з вторинною перегонкою на Хабаровському і Херсонському НПЗ;
— дослідно-промислова установка виробництва синтетичних мастил (ПТС-225 і Б-3В) для Уфімського НПЗ;
— цех пластичних мастил для Республіки Куба;
— індивідуальні системи факельного господарства з поверненням технологічних викидів вуглеводнів у виробництво для Хабаровського, Херсонського і Лисичанського НПЗ.

2000-і роки:
— установка виробництва пластичних мастил для Соціалістичної Республіки В'єтнам;
— установки виробництва екологічно чистої високооктанової добавки до бензинів МТБЕ (метил-трет-бутилового ефіру) на Лисичанському і Кременчуцькому НПЗ;
— спроектована і побудована сучасна установка ЕЛОУ-АВТ-2 на НПЗ в Комсомольську-на-Амурі;
— спроектована і побудована установка глибокого гідроочищення дизельного палива на НПЗ в Комсомольську-на-Амурі;
— спроектована і побудована установка ізомеризації на НПЗ в Комсомольську-на-Амурі;
— спроектована і побудована установка виробництва сірки з блоком відпарювання кислої води і блоком грануляції та упаковки сірки на НПЗ в Комсомольську-на-Амурі;
— спроектовані і побудовані об'єкти загальнозаводського господарства на НПЗ в Комсомольську-на-Амурі, а саме: установка отримання азоту високого тиску, блок концентрування водородсодержащего газу (ВСГ), повітряна компресорна та ін;
— малотоннажна установка з приготування палив для суднових двигунів (ЗАТ "Трансбункер", с.Ваніно, Росія).

2010-по цей час:
- Розробка робочої документації «Секція виробництва сірки» для АТ «Конденсат» Республіка Казахстан
- Розробка стадії «проект» і стадії "робоча документація" Секція гідроочищення компонентів дизельного палива »для АТ« Конденсат »Республіка Казахстан
- Розробка ПКД стадії «Проект» проекту «Будівництво інтегрованого газохімічного комплексу в Атирауської області» для ТОВ «Проектний інститут« Промбудпроект »Республіка Казахстан.
- Розробка робочого проекту «Будівництво компресорної станції« Кожасай »» для ТОВ «Проектний інститут« Промбудпроект »Республіка Казахстан.
- Робочий проект по об'єкту «Установкакомплексной підготовки газу потужністю 40 000 м3 / год на родовищі Кожасай в Актюбінськой області Республіки Казахстан для ТОВ« Gas Ppocessing Company »Республіка Казахстан
- Аналіз проектної документації по об'єкту: «Будівництво інтегрованого хімічного комплексу з виробництва треххлористого фосфору і гліфосфата в СЕЗ« Хімічний Парк Тараз »4-й пусковий комплекс, що включає внутрішньо майданчикові інженерні мережі всього заводу для ТОВ« Проектний інститут «Промбудпроект» Республіка Казахстан.
- Розробка проекту технологічних трубопроводів для обв'язки технологічного обладнання цеху формуляції в осях Г-Ж / 1-6 по проекту «Другий пусковий комплекс у складі інтегрованого хімічного комплексу« Виробництво гліфосфата (гербіциду) і виробництво трехлорного фосфору на території СЕЗ «Хімічний Парк Тараз» для ТОВ «Проектний інститут« Промбудпроект »Республіка Казахстан.
- Розробка робочої документації на проектування будівлі (споруди) і будівництва будівельного фундаменту УКПГ-40 на родовищі Кожасай в Актюбінськой області Республіки Казахстан для Beijing HBP Energy Source Technology Co., Ltd Китайська Народна Республіка..

Корисно