Виконані проекти в Республіці Казахстан

АТ Компанія "Монтажспецбуд"

2007-2008 Проведення пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію об'єктів Північної Позамайданчикової зони
2007-2008 Інжиніринговий супровід робіт з монтажу обладнання та технологічних об'єктів Північної Позамайданчикової зони
2007-2009 Розробка робочої документації проекту Підстанції № 7 комплексу північній позамайданчикових зони "Експериментальної програми розвитку родовища Кашаган" (АТ «Harcon»)

АТ «Конденсат»

2015 Розробка робочої документації «Секція виробництва сірки»
2015-2016 Розробка стадії «проект» і стадії "робоча документація" «Секція гідроочищення компонентів дизельного палива»
2015 Розробка робочої документації «Резервна лінія подачі водоводу в секцію ізомеризації легкої нафти»
2015 Розробка Технологічного регламенту проекту «Секція гідроочищення компонентів дизельного палива»
2016 Надання професійних послуг з оцінки роботи технологічного обладнання з виробленням пропозицій щодо забезпечення його надійності.
2016-2017 Надання професійних послуг при виробничій діяльності Замовника.
2016-2017 Авторський нагляд за будівництвом об'єкта «Секція виробництва сірки».
2016-2017 Авторський нагляд за будівництвом об'єкта «Секція гідроочищення компонентів дизельного палива».

ТОВ "Проектний інститут« Промбудпроект"

2016-2017 Розробка ПКД стадії «Проект» проекту «Будівництво інтегрованого газохімічного комплексу в Атирауської області».
2016-2017 Розробка проекту технологічних трубопроводів для обв'язки технологічного обладнання цеху формуляції в осях Г-Ж / 1-6 по проекту «Другий пусковий комплекс у складі інтегрованого хімічного комплексу« Виробництво гліфосату (гербіциду) і «Виробництво трихлористого фосфору» на території СЕЗ «Хімічний парк« Тараз ».
2017 Розробка робочого проекту «Виробничо-складський комплекс морозива і молока в індустріальній зоні Алатауського району міста Алмати».
2017 Розгляд проектно-кошторисної документації Компанії China Oil HBP Science Technology Corporation Ltd (Китай, Пекін) -автора стадії Робочий проект проекту «Будівництво установки комплексної переробки родовища Кожасай Актюбінської області.
2018 Розробка робочої документації «Будівництво виробництва каустичної соди і хлору на території СЕЗ «Хімічний парк Тараз»
2018 Розробка робочого проекту «Будівництво компресорної станції « Кожасай ».

ТОВ «Павлодарський нафтохімічний завод»

2018 Розробка робочої документації по заміні трансферних ліній Л-102-7, Л-102-8.
2019 Розробка робочого проекту "Будівництво трубопроводу факельного газу низького тиску. Переведення скидів з КГПН на нову факельну систему" з проведенням інженерних вишукувань, з розробкою розділу ОВНС, включаючи проведення громадських слухань
2019 Розробка робочої документації «Реконструкція трансферної лінії 602/1 КТ, С-001»

ТОВ " Karabatan Chemical Corporation"

2017 ТЕО проекту "Будівництво газофракційного заводу з об'єктами загальнозаводського господарства в Атирауській області"

ТОВ "Gas Processing Company"

2018 Проектування об’єкту «Установка комплексної підготовки газу» потужністю 40 000 м.куб/год. на родовищі Кожасай в Актюбінській області (Стадія "Робочий проект")
2018 Авторський нагляд за будівництвом «Установка комплексної підготовки газу» потужністю 40 000 м.куб/рік на родовищі Кожасай в Актюбінській області»
2018-2019 Розробка експлуатаційно-технічної документації по об’єкту «Установка комплексної підготовки газу» потужністю 40 000 м.куб/рік на родовищі Кожасай в Актюбінській області»
2019 Розробка робочого проекту по об'єкту "Реконструкція установки комплексної підготовки газу потужністю 40000 м/3 год. на родовищі "Кожасай" в Актюбінської області

ТОВ "АлатауГорПроект"

2019 Авторський нагляд за будівництвом «Будівництво компресорної станції «Кожасай»
2019 Розробка кошторисів на пуско-налагоджувальні роботи «Будівництво компресорної станції «Кожасай»
2019 Розробка експлуатаційно-технічної документації «Будівництво компресорної станції «Кожасай»
2019 Розробка проектної і робочої документації «Установка комплексної підготовки газу продуктивністю 1 000 000 000 нм3/рік на родовищі Кашаган Атирауської області
2019 Розробка проектно-кошторисної документації по 11 об'єктам проектування ТВВ "Азіатський газопровід"
2019-2020 Розробка робочого проекту "Розширення компресорної станції "Кожасай"

ТОВ "Інженерна фірма MG Engineering"

2021 Виконання проектних робіт по робочому проекту «Модернізація печей установки по первинній переробці нафти» на ТОВ «Атирауський нафтопереробний завод»
2021 Виконання передпроектних робіт з розробки робочого проекту «Реконструкція установки сповільненого коксування ПКіС на Атирауської НПЗ
2021 Роботи по перевірці гідравлічних розрахунків по розміщенню відсікаючих клапанів UV012 і UV013 по проекту «Будівництво заводу по виробництву МТБЕ в м. Шимкент»
2022 Розробка робочого проекту "Установка буйкових рівнемірів на установках ЕЛОУ-АВТ3 і КУПС"
2022 Виконання проектних робіт по робочому проекту "Реконструкція установки сповільненого коксування ПКіС на Атирауському НПЗ"

ТОВ "ЕОН Енерго"

2020 Виконання проектних робіт по проекту «Заміна печі установки виробництва бітумів з урахуванням будівництва вузла випаровування і зміною конфігурації трубопроводів»
2021 Виконання проектних робіт по проекту «Розробка робочого проекту технологічних печей ЛК-6У і КТ-1 для оснащення печей пальниками LowNOx, аналізаторами і тягонапоромірами з приведенням до проектних ККД відповідно до законодавчої і нормативної документації на Павлодарському НХЗ
2021 Виконання проектних робіт по робочому проекту «Зміна матеріального виконання елементів теплообмінних апаратів» на Павлодарському НХЗ
2021 Виконання проектних робіт по робочому проекту "Технічне переозброєння печей установки сповільненого коксування П-1, П-2, П-3 і П-4"
2021 Виконання проектних робіт по робочому проекту "Заміна компресорів позиції К-2, К-3, К-4, К-5 ВКС цеху ПВС"
2021 Передпроектне обстеження по розробці робочого проекту "Будівництво установки утилізації факельних газів на Атирауському НПЗ
2021 Виконання проектних робіт по робочому проекту «Підбір і установка нових компресорів жирного газу компресорної станції КТ-1 ПГПН» на Павлодарському НХЗ
2021-2022 Виконання проектних робіт по робочому проекту «Реконструкція комплексу глибокої переробки нафти на ТОВ ПНХЗ для забезпечення надійної безаварійної роботи. Комплексний проект SENIM-D»
2021-2022 Виконання проектних робіт по робочим проектам «Розширення АСУТП виробництва ВГПН (КТ-1) на ТОВ "Павлодарський НХЗ" і "Розширення АСУТП виробництва ВППН (ЛК-6у) на ТОВ "Павлодарський НХЗ"
2022 Виконання проектних робіт по робочому проекту "Реконструкція установки грануляції сірки С840 виробництва № 5 - ВСіЗЗГ"
2022 Виконання проектних робіт по робочому проекту "Будівництво установки очищення СУГ" на ТОВ "ПНХЗ"
2022 Виконання проектних робіт по розробці ТЕО "Реконструкція установки сповільненого коксування ПКіС на Атирауськом НПЗ"
Корисно