Кадрова політика

"Кадри - вирішують все!" Цей радянський лозунг досі є актуальним у повсякденній діяльності АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ", що дозволяє підприємству забезпечити лідуюче положення серед проектних інститутів СНД в галузі комплексного проектування нафтопереробних і нафтохімічних виробництв.

Матеріальна і моральна мотивація колективу, дбайливе і шанобливе ставлення до ветеранів, продумана система підготовки та адаптації молодих фахівців - далеко не повний перелік заходів, які сприяють формуванню кваліфікованого кадрового потенціалу, є відповідальним напрямком у підвищенні ефективності роботи колективу, визначають його конкурентоспроможність в умовах ринкової економіки і дозволяють професійно вирішувати поставлені завдання.

Більш ніж 50-річний досвід роботи інституту дозволив створити, зберегти і примножити висококваліфікований колектив фахівців, які володіють значним професійним потенціалом у всіх сучасних напрямках інжинірингової діяльності.

Більшість співробітників підприємства працюють в інституті більше 20 років і є сьогодні наставниками "молоді".

Основою кадрової політики на підприємстві є стратегія безперервного навчання і перенавчання співробітників новим технологіям проектування, а також адаптація молодих фахівців у виробничий процес, спрямована на оптимальне поєднання досвіду ветеранів колективу з підготовкою кадрового резерву та його використанням у конкретних розробках.

Підбір молодих спеціалістів є предметом особливої уваги в роботі Правління та адміністрації підприємства. Підготовка фахівців здійснюється через стратегічне співробітництво з провідними вищими навчальними закладами України - Національним технічним університетом "Київський політехнічний інститут", Київським національним університетом будівництва і архітектури, Національним університетом "Львівська політехніка" та ін.

У рамках реалізації зазначеного співробітництва:

• на інженерно-хімічному факультеті НТУУ "КПІ" спільно з АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" і компанією "AVEVA" відкрита лабораторія навчання студентів навичкам роботи в спеціальному програмному комплексі 3D-проектування - "PDMS";

• заплановано відкриття аналогічної лабораторії для навчання навичкам роботи в модулі "P&ID" комплексу "PDMS" студентів хіміко-технологічного факультету;

• здійснюється додаткова підготовка студентів 3-го - 5-го курсів навчання на базі реальних проектів інституту, для чого щорічно у виробничі відділи направляються для проходження виробничої практики до 10 студентів цього ВНЗ. У процесі проходження практики студенти виконують конкретні роботи, в тому числі базуються на знаннях, які отримані в процесі навчання у навчальному закладі. Частина студентів-практикантів після закінчення курсу навчання запрошуються на постійну роботу і стають істотним кадровим потенціалом нашого підприємства. Найбільш підготовлені з них, вже в процесі навчання, залучаються для роботи в режимі неповної зайнятості, за гнучким графіком (неповний робочий день, неповний робочий тиждень).

Більше 94% співробітників виробничих відділів мають повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки.

Адміністрація постійно сприяє підвищенню кваліфікації персоналу: оплачується навчання співробітників по спеціальностях, в яких є потреба, оформлюються оплачувані навчальні відпустки, забезпечується систематична участь співробітників у семінарах, виставках, конференціях, курсах підвищення кваліфікації.

Окремі фахівці підвищують свій професійний рівень отримуючи другу вищу освіту.

Розроблена спеціальна програма роботи з кадровим резервом, створена постійно діюча комісія з роботи з кадровим резервом, систематично проводиться атестація персоналу, що сприяє проведенню ротації кадрів, просування по службі найбільш підготовлених фахівців, які успішно виконують посадові обов'язки, проявляють ініціативу, організаторські здібності, високі професійні якості, що базуються на сучасних спеціальних знаннях.

Своєчасне і комплексне вирішення кадрових питань - запорука успішного вирішення завдань підприємства і впевненості в завтрашньому дні.

Корисно