Навчання співробітників

Основою кадрової політики на підприємстві є стратегія безперервного навчання і перенавчання співробітників новим технологіям проектування, а також адаптація молодих фахівців у виробничий процес, спрямована на оптимальне поєднання досвіду ветеранів колективу з підготовкою кадрового резерву та його використанням у конкретних розробках.

Підбір молодих спеціалістів є предметом особливої уваги в роботі Правління та адміністрації підприємства. Підготовка фахівців здійснюється через стратегічне співробітництво з провідними вищими навчальними закладами України - Національним технічним університетом "Київський політехнічний інститут", Київським національним університетом будівництва і архітектури, Національним технічним університетом "Львівська політехніка" та ін.

У рамках реалізації зазначеного співробітництва:

• на інженерно-хімічному факультеті НТУУ "КПІ" спільно з АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" і компанією "AVEVA" відкрита лабораторія навчання студентів навичкам роботи в спеціальному програмному комплексі 3D-проектування - "PDMS";

• заплановано відкриття аналогічної лабораторії для навчання навичкам роботи в модулі "P&ID" комплексу "PDMS" студентів хіміко-технологічного факультету;

• здійснюється додаткова підготовка студентів 3-го - 5-го курсів навчання на базі реальних проектів інституту, для чого щорічно у виробничі відділи направляються для проходження виробничої практики до 10 студентів цього ВНЗ. У процесі проходження практики студенти виконують конкретні роботи, в тому числі базуються на знаннях, які отримані в процесі навчання у навчальному закладі. Частина студентів-практикантів після закінчення курсу навчання запрошуються на постійну роботу і стають істотним кадровим потенціалом нашого підприємства. Найбільш підготовлені з них, вже в процесі навчання, залучаються для роботи в режимі неповної зайнятості, за гнучким графіком (неповний робочий день, неповний робочий тиждень).

Більше 94% співробітників виробничих відділів мають повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки.

Адміністрація постійно сприяє підвищенню кваліфікації персоналу: оплачується навчання співробітників по спеціальностях, в яких є потреба, оформлюються оплачувані навчальні відпустки, забезпечується систематична участь співробітників у семінарах, виставках, конференціях, курсах підвищення кваліфікації.

Окремі фахівці підвищують свій професійний рівень отримуючи другу вищу освіту.

Корисно