Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

На виконання вимог Закону України від 17.09.2008 р. № 514-VI "Про акціонерні товариства", АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" зобов'язане регулярно публікувати на веб-сайті компанії інформацію для розкриття.


<
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 24.04.2024р. Зміна складу посадових осіб емітента. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 24.04.2024р. Зміна складу посадових осіб емітента
Структура власності АТ УКРНАФТОХІМПРОЕКТ
Річна інформація емітента цінних паперів (річний взіт) за 2023 рік
Бюлетень Простий обрання органів: Відкрити в форматі PDF Відкрити в форматі RTF
Бюлетень Кумулятивний: Відкрити в форматі PDF Відкрити в форматі RTF
Бюлетень Простий: Відкрити в форматі PDF Відкрити в форматі RTF
Перелік документів для участі у зборах акціонерів 2024 р.
Інформація про кількість акцій 2024 р.
Повідомлення про дистанційне проведення чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 2024р.
Протокол № 39 від 03.05.2023р.річних дистанційних загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 03.05.2023р. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 03.05.2023р. Зміна складу посадових осіб емітента
Річна інформація емітента цінних паперів (річний взіт) за 2022 рік
Річна інформація емітента цінних паперів (річний взіт) за 2021 рік
Бюлетень Простий обрання органів: Відкрити в форматі PDF Відкрити в форматі RTF
Бюлетень Кумулятивний: Відкрити в форматі PDF Відкрити в форматі RTF
Бюлетень Простий: Відкрити в форматі PDF Відкрити в форматі RTF
Перелік документів для участі у зборах акціонерів 2023 р.
Інформація про кількість акцій 2023 р.
Повідомлення про загальні збори акціонерів 2023 р.
Календарний план 2023 р.
Доповнення до календарного плану 2022 р.
Календарний план 2022 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 13.05.2021р. Зміна складу посадових осіб емітента
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 13.05.2021р. Зміна складу посадових осіб емітента
Протокол № 38 чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Річна інформація емітента цінних паперів (річний взіт) за 2020 рік
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 23.04.2021р. Зміна складу посадових осіб емітента
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 23.04.2021р. Зміна складу посадових осіб емітента
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 23.04.2021р. Зміна складу посадових осіб емітента
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 23.04.2021р. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Календарний план 2021 р.
Протокол № 37 чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 03.04.2020р. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 03.04.2020р. Зміна складу посадових осіб емітента
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 03.04.2020р. Зміна складу посадових осіб емітента
Річна інформація емітента цінних паперів (річний взіт) за 2019 рік
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Календарний план 2020 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 20.05.2019р. Зміна складу посадових осіб емітента
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 17.05.2019р. Зміна складу посадових осіб емітента
Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Положення про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Статут 2019р.
Річна інформація емітента цінних паперів (річний взіт) за 2018 рік
Протокол № 36 чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 08.04.2019р. Зміна складу посадових осіб емітента
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 05.04.2019р. Відомості про зміни до статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 05.04.2019р. Зміна типу акціонерного товариства
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 05.04.2019р. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 05.04.2019р. Зміна складу посадових осіб емітента
Календарний план 2019 р.
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 31.08.2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 7.06.2018
Уточнення до Публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій
Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій
Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України "Про акціонерні товариства"
Річна інформація емітента за 2017 рік
Протокол № 35 чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 11.04.2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 12.04.2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 11.04.2018 частина 1
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 11.04.2018 частина 2
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Повідомлення про скасування інформації про проведення чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 24.11.2017 частина 1
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 24.11.2017 частина 2
Протокол № 34 чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 27.09.2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 27.09.2017 частина 1
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 27.09.2017 частина 2
Податкова декларація. Екологічній податок.
Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами.
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 6.06.2017
Річна інформація емітента за 2016 рік
Протокол № 33 чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 12.04.2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 12.04.2017
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 20.01.2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 25.11.2016
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 25.11.2016
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 25.11.2016
Аудиторський висновок за 2016 рік
Баланс ( звіт про фінансовий стан) за 2016 рік.
Звіт про фінансові результати ( звіт про сукупний дохід ) за 2016 рік
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) за 2016 рік.
Звіт про власний капітал за 2016 рік.
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності за 2016 рік.
Перелік емісії акцій
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.
АКТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗА 2016 РІК
Перелік афілійованих осіб АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" за 2016 р
СТАТУТ 2016
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ 2016
ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ 2016
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛIННЯ 2016
ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВIЗIЙНУ КОМIСIЮ 2016
Протокол № 32 чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 25.11.2016
СТАТУТ (ПРОЕКТ 2016)
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ (ПРОЕКТ 2016)
ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ (ПРОЕКТ 2016)
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛIННЯ (ПРОЕКТ 2016)
ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВIЗIЙНУ КОМIСIЮ (ПРОЕКТ 2016)
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Повідомлення про відсутність кворуму на загальних зборах акціонерів ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» 29.04.2016 р ( протокол реєстраційної комісії ).
Річна інформація емітента за 2015 рік
Аудиторський висновок 2015р
Баланс ( звіт про фінансовий стан) за 2015 рік
Звіт про фінансові результати ( звіт про сукупний дохід ) за 2015 рік.
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) за 2015 рік.
Звіт про власний капітал за 2015 рік.
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності за 2015 рік
АКТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗА 2015 РІК
Перелік афілійованих осіб АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" за 2015 р
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 8.09.2015
Протокол № 30 чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 24.04.2015
Річна інформація емітента за 2014 рік
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЗА 2014 РІК
АКТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗА 2014 РІК
Баланс ( звіт про фінансовий стан) за 2014 рік.
Звіт про фінансові результати ( звіт про сукупний дохід ) за 2014 рік.
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) за 2014 рік.
Звіт про власний капітал за 2014 рік
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності за 2014 рік
Перелік афілійованих осіб АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" за 2014 р
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 24.04.2015
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 16.03.2015
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності за 2013 рік. Частина 2.
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності за 2013 рік. Частина 1.
Звіт про власний капітал за 2013 рік. Форма № 4.
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) за 2013 рік. Форма № 3.
Звіт про фінансові результати ( звіт про сукупний дохід ) за 2013 рік. Форма № 2.
Баланс ( звіт про фінансовий стан) за 2013 рік. Форма № 1.
Аудиторський висновок за 2013 рік
Перелік афілійованих осіб АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" станом на 21.05.2014
Річна інформація емітента за 2013 рік
Протокол № 29 чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 04.04.2014
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 07.04.2014
Перелік афілійованих осіб АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" станом на 21.03.2014
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Перелік афілійованих осіб АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" станом на 10.02.2014
Перелік афілійованих осіб АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" станом на 31.12.2013
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 22.11.2013
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 16.09.2013
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 30.04.2013
Протокол № 28 чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 15.04.2013
Протокол лічильної комісії про результати голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 15.04.2013
Протоколи засідання членів ревізійної комісії АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Акт за результатами фінансово-господарської діяльності за 2012 р.
Річна інформація емітента за 2012 рік
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" 15.04.2013
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 15.04.2013
Уточнений порядок денний чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 04.01.2013
Протокол №27 позачергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Повідомлення про зміну строку та порядку реалізації переважного права
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Додаток №1 до протоколу №26 позачергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Протокол №26 позачергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Протокол лічильної комісії з питання 2 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" "Про переобрання членов Ревізійної комісії"
Протокол лічильної комісії з питання 2 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" "Про переобрання членів Правління"
Протокол лічильної комісії з питання 2 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" "Про переобрання Голови Правління"
Протокол лічильної комісії з питання 2 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" "Про переобрання членів Наглядової Ради"
Протокол лічильної комісії з питання 2 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" "Про переобрання Голови Наглядової Ради"
Протокол лічильної комісії по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Аудіозапис позачергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". 5-а частина архіву.
Аудіозапис позачергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". 4-а частина архіву.
Аудіозапис позачергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". 3-а частина архіву.
Аудіозапис позачергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". 2-а частина архіву.
Аудіозапис позачергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". 1-а частина архіву.
Перелік афілійованих осіб АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" станом на 28.09.2012
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 21.09.2012
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 21.09.2012
Повідомлення про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Повідомлення про перенесення дати позачергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 19.07.2012
Річна інформація емітента за 2011 рік
Протокол лічильної комісії з питання 9 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" "Про переобрання членов Ревізійної комісії"
Протокол лічильної комісії з питання 9 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" "Про переобрання членів Правління"
Протокол лічильної комісії з питання 9 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" "Про переобрання Голови Правління"
Протокол лічильної комісії з питання 9 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" "Про переобрання членів Наглядової Ради"
Протокол лічильної комісії з питання 9 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" "Про переобрання Голови Наглядової Ради"
Протокол лічильної комісії по питанням порядку денного чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Протокол №25 чергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Довідка про фінансовий стан АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України за 2011 рік
Примітки до річної фінансової звітності АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" за 2011 рік
Звіт про фінансові результати АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" за 2011 рік
Аудиторский висновок щодо фінансової звітності АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" за 2011 рік
Звіт про рух грошових коштів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" за 2011 рік
Звіт про власний капітал АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" за 2011 рік
Акт перевірки фінансово-господарської діяльності АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" за 2011 рік
Баланс АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" станом на 31.12.2011
Розцінки за виготовлення копій документів по запитах акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 09.04.2012
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 6 квітня 2012 р.
Кодекс корпоративного управління АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ".
Баланс ВАТ "Укрнафтохімпроект" станом на 31.12.2010
Довідка про фінансовий стан ВАТ "Укрнафтохімпроект" для Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України за 2011 рік
Звіт про фінансові результати ВАТ "Укрнафтохімпроект" за 2010 рік
Звіт про рух грошових коштів ВАТ "Укрнафтохімпроект" за 2010 рік
Звіт про власний капітал ВАТ "Укрнафтохімпроект" за 2010 рік
Перелік афілійованих осіб АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" станом на 31.12.2011
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 12.10.2011
Повідомлення акціонерам про викуп акцій від 02.08.2011
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 26.07.2011
Протокол лічильної комісії з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" від 22 липня 2011 р.
Протокол №24 позачергових загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 22 липня 2011 р.
Положення про Сєвєродонецьку філію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ".
Положення про Львівську філію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ".
Положення про Харківську філію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ".
Положення про Кременчуцьку філію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ".
Положення про Херсонську філію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ".
Положення про Представництво ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ" в Республике Казахстан.
Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ".
Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ".
Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ".
Положення про Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ".
Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ".
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 18.04.2011
Протокол лічильної комісії з питань порядку денного загальних зборів акціонерів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" від 15 квітня 2011 р.
Протокол №23 чергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Укрнафтохімпроект"
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 17.12.2010
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 02.12.2010
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 30.03.2010
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 28.04.2009
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Корисно