Виконані проекти по ВАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ)


ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" - генпроектувальник Кременчуцького НПЗ. Проектно-вишукувальні роботи й авторський нагляд для заводу виконуються протягом 33 років, в т.ч. за останні роки:

2000 Проектування реконструкції цеху виробництва імідних присадок для отримання МТБЕ та необхідних об'єктів ОЗХ
2000 Розрахунок економічної ефективності створення підприємства виробництва МТБЕ
2000 Розробка робочої документації з обігового водопостачання установки МТБЕ з видачею кошторисної документації
2000 Розробка технологічного регламенту на виробництва МТБЕ
2000-2001 Авторський нагляд за будівництвом установки МТБЕ
2001 Обстеження несучих конструкцій блоку виробництва полібутилену, цеху виробництва присадки типу А-9250 з метою реконструкції для отримання МТБЕ
2001 Розробка робочої документації реконструкції електропостачання установки МТБЕ
2002 Розробка робочої документації "БОВ-3. Заміна основного устаткування"
2002 Розробка робочої документації "Установка Г-36-37 / 1. Заміна обладнання ТП-32"
2002 Розробка робочого проекту "Виробництво № 4. Розширення товарного парку № 9"
2003 Розробка робочої документації "Збір солевмісні стоків від вузлів утилізації тепла ЛГ-35-8/300Б і Г-36-37 / 1"
2003 Розробка робочої документації "Виробництво № 3. Заміна електрообладнання РУ-6кВ РП-18"
2003 Розробка робочої документації "Установка ГК 3 / 1 № 2. Заміна основного обладнання
2003 Розробка робочого проекту "Заміна залізобетонних резервуарів"
2003-2004 Розробка робочого проекту "Цех № 15. Заміна основного обладнання очисних споруд механічної очистки"
2004 ТЕО переобладнання під процес вісбрекінгу блоків ТК і ТАТ установки ГК 3 / 1 № № 1,2 "
2005 Інженерно-геологічні вишукування на об'єктах виробництва № 3
2005 Насосна змішання бензинів і дизельних палив виробництва № 4
2005 ПЕР модернізації АТ "Укртатнафта" "Підвищення якості бензинів і дизельних палив" на основі ТЕО фірми LG Engineering
2006 Заміна електрообладнання ТП-31
2007 Робоча документація з перепланування будівлі ЦДП під енергетичний центр
2007 Біологічне очищення суміші промстоків, відкачуваних на ставок-випарник
2007 Розробка робочого проекту "Вивантаження рівноважного каталізатора з регенераторів установок каталітичного крекінгу"
2007 Техніко-економічний розрахунок програми "Поліпшення якості бензинів і дизпалив на базі має технологічного обладнання"
2007 Розробка робочої документації "Виробництво № 2. Резервний колектор водородсодержащего газу"
2007 Виконання інвентаризації та розробка документів з обгрунтування обсягів викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря джерелами на АТ "Укртатнафта"
2007 Техніко-економічний розрахунок шляхів вирішення проблем експлуатації технологічних установок з метою збереження паливно-масляного варіанти роботи підприємства
2008 Інвентаризація джерел шкідливих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
2008 Розробка робочої документації "Вузол вводу присадок до бензинів і дизельним палив насосної змішання бензинів і дизпалив"
2008 Розробка робочої документації "Біологічне очищення суміші промстоків, відкачуваних на ставок-випарник"
2008 Розробка проектно-кошторисної документації по об'єктах "I етап модернізації Кременчуцького НПЗ АТ" Укртатнафта "" Підвищення якості бензинів і дизпалив"
2009 Виконання інженерно-геологічних вишукувань по I етапу модернізації Кременчуцького НПЗ
2009 Виконання інженерно-геологічних робіт на майданчику установки ЛЧ-24-7/68 під будівництво реакторних блоків для Кременчуцького НПЗ
2009 Виконання інженерно-геологічних робіт під проектування 2-х майданчиків БОВ для Кременчуцького НПЗ
2010 Розробка робочої документації "Вузол компримування паливного газу"
2010 Розробка робочої документації "Комбінована установка ізомеризації легких бензинових фракцій і гідроочищення бензинів каталітичного крекінгу
2010 Розробка техзавдання і виготовлення проектної документації на комплекс автоматизованих систем раннього виявлення НС та оповіщення людей у разі їх виявлення
2010 Розробка робочої документації "Реконструкція установки сіркоочистки сухих газів
2010 Розробка проектної документації та виконання шеф-монтажу по об'єкту "Заміна отпарной колони К-1 і подання в колону зрошення з сепаратора С-2 на установці Л-35-11/300 виробництва № 2"
2010 Розробка проектної документації та виконання шеф-монтажних робіт по об'єкту "Установка КК-2 ГК-3 / 1 № 2 виробництва № 1. Заміна ректифікаційної колони К-8"
Корисно