Соціальна політика

У формуванні мотивації працівників і підвищенні ефективності їх роботи особливе місце займає соціальна політика підприємства.

АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" реалізує пільги і гарантії в рамках соціального захисту працівників, встановлені чинним законодавством (соціальне страхування за віком, у випадку тимчасової непрацездатності, безробіття та ін), а також надає своїм співробітникам додаткові пільги, які відносяться до елементів матеріального і морального стимулювання. Надання додаткових пільг і заохочення соціального характеру, понад обов'язкових за законодавством, проводиться з метою реалізації принципів соціальної кадрової політики, на основі тарифних угод між адміністрацією і профкомом, а також спеціальних положень колективного договору.

Крім того, підприємство надає своїм працівникам додаткові пільги, що відносяться до елементів матеріального стимулювання. Надання додаткових пільг та послуг соціального характеру, понад обов'язкові виплати, проводиться за ініціативою адміністрації, яка втілює в життя принципи соціальної кадрової політики, та в результаті тарифних угод між адміністрацією та профкомом.

Як інструмент мотивації та стимулювання працівників, соціальна політика АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" передбачає прийняття рішень, які стосуються наступних аспектів:

• вибір форм надання пільг, послуг, виплат та їх видів;

• оцінка величини можливих виплат, виходячи із поставлених завдань та фінансових можливостей підприємства;

• диференціація розмірів виплат за категоріями персоналу залежно від стажу, кваліфікації, виробничих показників і особистих обставин співробітників.

Перелік виплат, пільг та послуг соціального характеру, які надаються у АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" в різних формах та затверджений у Колективному договорі, що передбачає:

• додаткові оплачувані відпустки працівникам тривалістю від 1-го до 3-х днів при вступі в шлюб, народження дитини, смерті рідних по крові та шлюбу;

• надання оплачуваних навчальних відпусток особам, що поєднують роботу з навчанням;

• оплата навчання працівників на курсах та семінарах;

• первинне медичне обслуговування іногороднім;

• дотації та допомога у зв'язку з непрацездатністю;

• грошова винагорода, що надається в зв'язку з особистими урочистостями, круглими датами трудової діяльності або святами (грошові суми або подарунки);

• надання у використання службового автомобіля;

• грошові виплати при виході працівника на пенсію, з урахуванням займаної посади та трудового стажу працівника на підприємстві;

• матеріальну допомога молодим спеціалістам, що винаймають житло;

• кредити на ремонт житла;

• користування будинками відпочинку, санаторіями;

• надання допомоги в екстремальних ситуаціях.

Соціальна політика є складовою частиною механізму вдосконалення якості робочої сили та умов її ефективного використання. Об'єктом реалізації соціальної політики є не тільки працюючі співробітники, а й ветерани праці підприємства, які вийшли на пенсію.

Корисно