Конструкторські та розрахункові роботи

В головному офісі АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" працює відділ міцності.

Перелік робіт відділу міцності:

Розрахунок на міцність та математичне моделювання:

• розрахунки на міцність, стійкість і герметичність сосудів, апаратів і трубопроводів, що працюють під тиском за нормами України, Росії, США та країн ЄС;

• розрахунки на міцність, стійкість, вітрові та сейсмічні впливи конструкцій будь-якої складності з використанням методу кінцевих елементів з урахуванням геометричної та фізичної нелінійності, температурних напружень (програмні комплекси ANSYS, Scad office);

• підвищення експлуатаційних параметрів обладнання (тиск, температура) і корозійної стійкості;

• експертиза іноземних проектів імпортного устаткування на відповідність діючим на Україні нормам;

• комп'ютерне моделювання процесів гідрогазодинаміки і теплообміну;

• виконання розрахунків на міцність і жорсткість трубопроводів разом з апаратами за допомогою програми "Ansys", або окремо від апаратів трубопроводів зі складною просторовою конфігурацією і значними перепадами температур (наприклад трансферні трубопроводи);


Корисно