Історія компанії

1958 рік

Наказ Державної планової комісії УРСР про залучення інституту "Укргіпрошахт" до виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт для підприємств нафтової, нафтопереробної і газової промисловості. Постановою Ради Міністрів УРСР від 11.06.1959 "Укргіпрошахт" перетворений в "УкрНДІпроект".

1963 рік

У зв'язку зі зміною структури управління промисловістю СРСР нафтовий профіль був виведений зі складу "УкрНДІпроект". На базі підрозділів нафтового профілю і Львівської філії інституту був утворений український науково-дослідний і проектно-конструкторний інститут нафтової і нафтопереробної промисловості "УкрНІІгіпронафта".

1966 рік

У зв'язку з розділенням Міністерства нафтової промисловості на Міністерство видобутку нафти і газу і Міністерство нафтопереробної промисловості було утворено інститут по переробці нафти і нафтохімії "ВНДІПКнафтохім".

1982 рік

Наказ Міннафтохімпрома про створення на базі інституту "ВНДІПКнафтохім" - НВО малотонажних мастильних матеріалів "МАСМА".

1992 рік

Реорганізація НВО "МАСМА" та створення окремого проектно-конструкторського інституту "Укргіпронафтохім" з безпосереднім підпорядкуванням Держхімпрому України.

1994 рік

Корпоратизація й акціонування. Наказом "Держкомнафтогазу" засновується ВАТ "Укрнафтохімпроект", яке стало правонаступником інституту "Укргіпронафтохім".

2011 рік

На виконання Закону України "Про акціонерні товариства" та Протоколу чергових загальних зборів акціонерів, Відкрите акціонерне товариство "Український інститут по проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних підприємств "Укрнафтохімпроект" змінило назву на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" (скорочено - АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ").
Фото

Україна стала третьою республікою колишнього СРСР, в якій в 1958 р. було створено комплексний науково-дослідний і проектний інститут нафтового профілю.

В основі прийнятого Урядом рішення, було чітке усвідомлення значного науково-технічного та промислового потенціалу України, зростаюча потреба нашої економіки, що розвивається, в широкому асортименті нафтопродуктів, стратегічно важливе географічне розташування її території.

Поставлені Урядом завдання забезпечувались значним фінансуванням і дозволом залучати фахівців з інших регіонів колишнього СРСР. Завдяки ефективному менеджменту з боку перших керівників інституту в найкоротші терміни була закладена його матеріально-технічна і кадрова база.

У 1967 році наше підприємство переїхало в нову будову на Кудрявському узвозі. На сьогоднішній день, загальна площа виробничих і допоміжних приміщень Головного офісу інституту перевищує 10 000 м2. Ми маємо в своєму розпорядженні широкий спектр сучасних засобів зв'язку, а також джерела енергозабезпечення, в тому числі власну міні-котельну.

З моменту свого заснування інститут швидко нарощував свій потенціал і одночасно виконував проектні роботи для галузевих підприємств України та інших республік колишнього СРСР. Географія виконаних робіт охоплює всі основні нафтопереробні підприємства колишнього Радянського Союзу.

З нашою участю були споруджені унікальні технологічні установки з термічного знешкодження стоків, виробництва синтетичних масел, високоефективних пластичних мастил і присадок до мастил, комплекси етилену і поліпропілену, підземні сховища нафтопродуктів, більше 20-ти установок з виробництва дорожніх і будівельних бітумів безкомпресорним методом. Значною є участь інституту в будівництві українських підприємств галузі - Лисичанського, Херсонського і Кременчуцького нафтопереробних заводів, генеральним проектувальником яких він є по теперішній час.

Новий етап розвитку інституту почався на рубежі 21 століття. Пройшовши через важкий період, пов'язаний з розривом господарських зв'язків і загальним спадом у розвитку економіки, перетворений у Відкрите Акціонерне Товариство, інститут "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" став сучасною інжиніринговою компанією.

Ефективний перерозподіл акцій і недержавні інвестиції забезпечили суттєві якісні перетворення: було здійснено технічне переозброєння інституту, відремонтовані його виробничі та допоміжні приміщення. 100% робочих місць співробітників інституту оснащені персональною комп'ютерною технікою, придбано ліцензійне програмне забезпечення, у тому числі унікальні програми для моделювання технологічних процесів і 3D проектування.

Створені, впроваджені і постійно удосконалюються більше 40 процедур (стандартів підприємства), які повністю регламентують процес проектування. Все це дозволило провести сертифікацію інституту за міжнародною системою менеджменту якості, з отриманням відповідного сертифікату ISO 9001:2008.

За рахунок кооперації з провідними конструкторськими і машинобудівними підприємствами СНД, Інститут розширив сферу послуг, що надаються Замовникам, в тому числі забезпечуючи координуючі функції з розробки конструкторської документації та виготовлення технологічного обладнання для проектованих установок і комплексів. Паралельно здійснюється тісна співпраця з фірмами - ліцензіарами сучасних технологічних процесів, провідними інжиніринговими компаніями Європи та США, а також великими виробниками спеціального обладнання.

Накопичений досвід і базові перетворення дозволяють колективу АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" з упевненістю та оптимізмом дивитися в майбутнє, розраховувати на гідне місце в числі провідних інжинірингових компаній країн пострадянського простору і Європи.

Корисно