Виконані проекти по ВАТ "НК "Роснафта"

ТОВ "РН-Комсомольський НПЗ"

2000 Розробка Обгрунтування інвестицій у будівництво комплексу глибокої переробки нафти
2000 Розробка робочого проекту блоку ізомеризації фракції НК-75оС
2001 Розробка робочого проекту з розширення трансформаторної підстанції блоку ізомеризації, у зв'язку з підключенням до неї об'єктів
2002 Виконання проектних робіт по системі електрообігріву установки АТ
2002 Розробка робочої документації на проектування центральної операторної установок глибокої переробки нафти
2002 Робочий проект блоку гідроочищення дистилятів установки глибокої переробки нафти
2002 Робочий проект блоку виробництва сірки установки глибокої переробки нафти
2002 Виконання розробки пускового комплексу реконструйованої установки АТ-2
2002 Розробка РП бази зберігання та відвантаження зріджених газів
2003 Розробка РП промпарка гідроочищені дизпалива
2003 Розробка РП азотної станції з повітряною компресорною
2003 РП блоку коксування установки глибокої переробки нафти
2003 Розробка РП (затверджується частини) комплексу сповільненого коксування
2003 Розробка РП товарного резервуарного парку гідроочищені дизельного палива
2003 Розробка РП блоку хімводопідготовки (титул 2503 / 8)
2003 Розробка РП блоку оборотного водопостачання блоку гідроочищення дистилятів (титул 2503/10)
2003 Розробка РП блоку оборотного водопостачання грануляції сірки (титул 2503 / 9)
2003 Розробка РП блоку концентрування водню (КЦА) (титул 2503 / 5)
2003 Розробка РП блоку азоту високого тиску (титул 2503 / 6)
2003 Розробка РП сірководневого факела (титул 2503 / 7)
2003 Розробка РП блоку відпарки кислих стоків (титул 2503/11)
2003 Розробка РП модернізації установки ЕЛОУ АВТ-3
2003 Розробка технологічних регламентів на виробництво блоку гідроочищення дистилятів і блоку вир-ва сірки
2004 Підготовка тендерної документації з установки сповільненого коксування з об'єктами ОЗХ
2004 Здійснення АН за будівництвом і монтажем об'єктів ОЗХ 1-ї черги комплексу сповільненого коксування
2004 Розгляд та узгодження проектів, розроблених ПКО
2005 Узгодження регламенту на установку ізомеризації
2006 Розробка частини, що затверджується, установки ЕЛОУ-АВТ-3
2006 Виконання розрахунків на міцність і розробка вихідних даних по конфігурації трансферного трубопроводу від печі П-1 до колон К-1 і К-1А з розстановкою опор і додатком розрахунків на міцність уст-ки ЕЛОУ-АВТ-3
2005 Розробка проекту систем електрообігріву блоків виробництва сірки і гідроочищення дистилятів
2006-2007 Розробка РП "Встановлення сповільненого коксування гудрону"
2006 Авторський нагляд за будівництвом і монтажем печі П-1 установки ЕЛОУ АВТ-3
2006 Розробка робочої документації обв'язки печі П-1 установки ЕЛОУ АВТ-3
2006 Розробка утв.часті і робочої документації по комплексу установки сповільненого коксування гудрону
2006 Розробка ПД логічних схем ПАЗ установки ЕЛОУ-АВТ-3
2006 Розробка робочої документації з трансферних трубопроводу вакуумної колони К-3 установки ЕЛОУ-АВТ-3
2007 Коригування робочої документації по об'єкту "Установка сповільненого коксування"
2007 АН за ходом будівництва комплексу УЗК
2007 Виконання проектних робіт з коригування частини, що затверджується, по об'єкту: "Комплекс УЗК. ОЗХ установки сповільненого коксування"
2007 Виконання проектних робіт з коригування Робочої документації по об'єкту: "Комплекс УЗК. ОЗХ установки сповільненого коксування"
2007 Робочий проект "База зберігання і відвантаження зріджених газів"
2008 Розробка реконструкції установки каталітичного риформінгу
2008-2009 Розробка модернізації ЕЛОУ-АВТ-2
2009 Коригування робочої документації в частині прив'язки печі П-101 по об'єкту "УЗК"
2009-2010 Розробка пускового технологічного регламенту УЗК
2009-2010 Розробка РД "Установка виробництва сірки. 2-а черга"
2009-2010 Розробка модернізації ЕЛОУ-АВТ-3
2009-2010 Пусконалагоджувальні роботи по об'єкту "Комплекс установки сповільненого коксування. ОЗХ УЗК"
2010 Проектування по об'єкту "Установка ізомеризації № 2"

ТОВ "РН-Туапсинський НПЗ"

2004 Комплексне обстеження чинного пр-ва Туапсинського НПЗ, систем енергетичного забезпечення і ОЗХ з видачею висновку та визначенням витрат на приведення чинного пр-ва і зазначених систем до вимог норм
2002 Розробка Обгрунтування інвестицій з докорінної реконструкції
2005 Робочий проект монтажу градирень БВГ-600 "МАКСІ" загальною произв. 1050 м3/годину для системи оборотного водопостачання
2005 Розгляд та погодження проектної документації установки дизельних резервуарів та кабельної естакади (без внесення змін у документацію)
2005 Розгляд та погодження робочого проекту АТ "ПМП" "Вузол очищення регенераційних газів установки Л-35-11/300
2005 Розробка специфікації на некомплектне електрообладнання та обладнання КІА, забезпечує частотне управління електродвигунами вентиляторів градирень і входить в поставку градирень БВГ-600 "МАКСІ"
2006 Виконання ПЕР 1-го етапу реконструкції НПЗ
2006 Розробка пропозицій з установки резервного насоса з відкачування мазуту з резервуарів 2-го мазутного парку
2006 Розробка робочої документації щодо приведення печі П-1 установки Л-35-11/300 до діючих норм та правил
2006 Розробка робочої документації по дообладнання установки Л35-11/300 вузлами дистанційного скидання газів на факел і відсікачем перетікання ВСГ
2009 Розробка робочої документації "Комбінована установка КУ-1. Секція 5000. Сповільнене коксування" (ВАТ "Самаранефтехімпроект")
2009-2010 Розробка робочої документації "Комбінована установка № 3 (Тіт.672-10) (ВАТ" Самаранефтехімпроект ")
2010 Виконання проектних робіт "Вузол прийому та зберігання МТБЕ" (ВАТ "Самаранефтехімпроект")
2010 Розробка робочої документації "Ремонтно-механічний цех. Інженерна база" (ВАТ "Самаранефтехімпроект")
2010 Розробка робочої документації "Вузол оборотного водопостачання № 2" (ВАТ "Самаранефтехімпроект")
2010 Розробка робочої документації "Вузол оборотного водопостачання № 3" (ВАТ "Самаранефтехімпроект")

ВАТ "Ачинський НПЗ Східної нафтової компанії"

2004 Розробка робочого проекту загальнозаводського централізованої операторної для існуючих та перспективних установок
2004 Розробка 2-х варіантів ПЕР установки сповільненого коксування
2004 Техніко-комерційну пропозицію на поставку обладнання для будівництва установки з виробництва гранульованої сірки
2006 Розробка технологічних схем з КВП і опитувальних листів-специфікацій на прилади КВП для перекладу секції 200 установки ЛК-6Ус-каталітичний риформінг з попереднє гідроочищення
2006 Авторський нагляд за будівництвом централізованої операторної
2007 Розробка РД з перекладу секції 200 установки ЛК-6У на РБУ
2008-2009 Реконструкція комплексу виробництва нафтового коксу (в т.ч. установка вакуумної перегонки мазуту і установка сповільненого коксування)
2008 Виконання проектних робіт "Будівництво загальнозаводського централізованої операторної № 2 по об'єкту" Комплекс УЗК з блоком вакуумної перегонки мазуту"

ВАТ "Ангарська нафтохімічна компанія"

2010-2011 Розробка проектної та робочої документації по об'єкту "Установка виробництва сірки".
2010-2011 Розробка проектної та робочої документації по об'єктах комплексу сірчанокислотного алкілування.

ВАТ "Сизранський НПЗ"

2010-2011 Розробка проектної та робочої документації по об'єкту "Комплекс каталітичного крекінгу. Газофракціонна установка".
Корисно